האם הזעת יתר היא תופעה תורשתית?

מספר מחקרים שנערכו בסוגיה זאת ותוצאותיהם פורסמו בכתבי עת מדעיים מובילים, הגיעו למסקנה זהה: יש מרכיב תורשתי ניכר להזעת יתר. כך למשל, מחקר שנערך בבית הספר לרפואה באוניברסיטת קליפורניה בשנת 2002 זכה לפרסום במגזין:

J Vasc Surg. 2002 Feb;35(2):382-6.

Palmar hyperhidrosis: evidence of genetic transmission.


ובתרגום לעברית: הזעת יתר בכפות הידיים: עדות להעברה תורשתית.

תוצאות המחקר סוכמו בסיום המאמר:

CONCLUSIONS:

We conclude that primary palmar hyperhidrosis is a hereditary disorder, with variable penetrance and no proof of sex-linked transmission. However, this does not exclude other possible causes, and we anticipate that genetic confirmation of this disorder may lead to earlier diagnoses and advances in medical and psychosocial interventions.

תמצית המסקנות: הזעת יתר בכפות הידיים הינה הפרעה תורשתית, ללא הבדל בין גברים ונשים. אולם, התורשה אינה הגורם היחיד ואפשריים גורמים נוספים. החוקרים מסיקים שההיסטוריה במשפחתית יכולה לסייע באבבחנה מוקדמת לצורך התערבות רפואית ופסיכולוגית.

גם מחקרים נוספים הגיעו למסקנות דומות, ובעצם, חלק ניכר מאלה הסובלים מהזעת יתר יודעים בעצמם שלעתים הם אינם היחידים במשפחה.

עובדות אלה מביאות ליתרון נוסף ברכישת המכשיר למניעת הזעה בכפות הרגליים: מכשיר אחד יכול לשרת את כל בני המשפחה בטיפול בבית.

הזעת יתר בידיים וברגליים
הזעת יתר בידיים וברגליים הינה תופעה תורשתית

3 צפיות