כל המבצע רכישה מצהיר כי קרא את סעיף "תנאי האתר" ואת סעיף "חשוב לקרוא"